Veckobrev v. 42

Hej alla föräldrar

Tiden går fort och nu är vi snart vid höstlovet! Denna vecka har vi fortsatt som vanligt i vårt svenskmaterial och följer med Emma och Larry med övriga på deras resa mot skatten. Vi har läst en faktatext om Lodjuret och svarat på frågor till. Vi har också arbetat med faktatext i NO, där vi denna vecka började med att titta på en film från utbildningsradion om Solen. Eleverna fick titta på filmen och samtidigt skriva ner stödord från filmen som skulle hjälpa de att komma ihåg innehållet. Detta var första gången vi övade på att anteckna samtidigt som filmen hela tiden var igång. Utifrån sina stödord fick eleverna återge innehållet i filmen. Jag skrev ner elevernas meningar på tavlan samtidigt som de skrev ner meningarna på sina papper. Tillsammans hade vi enkelt skapat en första faktatext. Vi kommer också arbeta vidare med detta längre fram, just nu är vi samtidigt i full fart med att skriva sagor.

Berättande texter har vi arbetat med ett tag. Förra veckan tittade vi på Sagomattan som inspiration till sagor och denna vecka skulle eleverna fundera på en egen saga och har arbetat med tankekartor där man också med stödord har skrivit ner och föreställt sig sin saga. Dessa sagor kommer eleverna att få utveckla efter höstlovet.

I matematiken har vi denna vecka arbetat med subtraktion med både ental och tiotal och vi har också arbetat med problemlösning och uppdelning av tal.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska. Jag har visat er hur dessa ser ut under utvecklingssamtal tidigare, och även nästa vecka kommer eleverna att få göra läs- och skrivuppgifter i svenska samt bedömningsmaterial skriftligen i matematik.

Jag avslutar med att påminna om Skolinspektionens skolenkät som går att svara på tom. idag 19 oktober samt SMS/Talsvarstjänsten för elevers frånvaroanmälan. Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag även om man är ex. sjuk flera dagar i sträck. Som jag förstår kommer ni föräldrar också att kunna få sms/mejl ifall ert barn har varit frånvarande från en lektion.

Mer information finner ni i dessa två dokument nedan.

SMS Dexter vh

skolinspektionens_skolenkät

Önskar er en trevlig helg,

Med vänliga hälsningar,

Roheen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.