Veckobrev inför vecka 49

I veckan har sjukfrånvaro gjort att textilslöjden och musiken blivit inställda och vi har istället haft annat på de lektionerna. I övrigt har vi haft en bra vecka både på lektionerna och på rasterna.

matematik har vi tränat mycket på att mäta och rita sträckor med olika enheter som meter, decimeter, centimeter och millimeter. Multiplikationstabellerna är fortfarande ett viktigt område och där går det framåt för många. Det finns tabellträning på Bingel och det kan man öva hemifrån om man har tillgång till en dator eller ipad.

I so fortsätter uppgiften att skriva om och berätta om varsitt landskap, med både text och karta. Vi har tränat på att rita av med hjälp av rutsystem och vi ska fortsätta att träna på att förstora med samma teknik. Tanken är att barnen ska rita en karta i A4 format över sitt landskap med den information de tycker är viktigast.

no har vi arbetat med värme, och kyla. Vi har gjort en laboration om ledning av värme och vilka ämnen som leder värme bra och vilka som isolerar mot värme.

4A och 4B ska julpyssla den 11 december. Barnen ska samla cirka 5 tomma toalett rullar var. Lena ska hålla instruktionerna för julpyssel.

Ha en trevlig helg!

Dan, Hada och Lena

Viktig information

Viktigt gällande Covid-19


Hej på er!


Att smittspridningen ökar väldigt fort just nu har nog inte undgått någon. Varken lärare eller elever ska vara i skolan när man känner sig sjuk, vilket självklart påverkar verksamheten i en årstid där många blir förkylda och sjuka. Även här på Tingvallaskolan har vi många som är och har varit hemma på grund av förkylningssymtom. Det finns också personer som har stannat hemma med symtom och som senare testats positiva för covid-19. I det senaste bekräftade fallet är det ca två veckor sedan personen senast var i skolan och har självfallet varit hemma sedan symtomen bröt ut.
Det är väldigt viktigt att ni är mycket uppmärksamma på symtom hos era barn och er själva, vid minsta symtom hos barnen måste de hållas hemma tills de är helt friska och där efter 48 timmar helt symtomfria.
Läs gärna följande information på 1177.se/stockholm.
Vi kommer att fortsätta ha stängt för er vårdnadshavare på skolan och ber er ringa när ni ska lämna eller hämta era barn. Vi förstår att detta kan vara krävande och krångligt för er då fritidspersonalen inte alltid kan svara direkt ni ringer (de ägnar då tid åt era barn och verksamheten) men vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen. Stort tack för att ni hjälper oss begränsa smittspridning och besegra detta virus.

Jessica Ljungwall Rektor

Veckobrev inför vecka 48

Hej!

Det känns som vi haft en ”vanlig” skolvecka där dagarna bara rullat på.

matematik har vi gjort klart subtraktion med växling som många kämpade med. Nu har vi ett kapitel med geometri, där vi tränar mycket på att mäta och rita olika geometriska figurer. På veckans läxa fick jag ovanliga klagomål. Några elever tyckte den var för lätt, och så är det ibland, men huvudräkning med + och – brukar alltid vara nyttigt. Multiplikationstabellerna är annars ett viktigt område och där är det många som gör framsteg. Det finns träning på Bingel och det kan man öva hemifrån om man har tillgång till en dator eller ipad.

I so har vi jobbat med en ”avslutningskarta” över Sverige där vi lagt in olika delar på samma karta. Idag fick barnen en uppgift att skriva om och beskriva varsitt landskap, med både text och karta. De kommer att få 2 veckor på sig att göra uppgiften.

I no har vi startat med ett fysikkapitel som handlar om värme, kyla och hur det blir väder. Nästa vecka ska vi göra en laboration med värme som tema.

Under veckan har jag varit med när barnen har haft idrott för att det har behövts någon i bussen och då passade jag på att se hur det fungerar där. Barnen är duktiga och jag förstår Karin som har öst beröm över dem.

Ha en riktigt bra helg!

Dan

Veckobrev inför vecka 47

Hej!

I tisdags var vi på skogspromenad uppe vid elljusspåret mot Valsta. Alla tyckte det var kul med både uppgifter att göra och tid för både fika och lite hoppträning över den lilla bäcken. Elevernas hoppande inspirerade deras lärare till ett hopp utan muskelsträckningar. Höstpromenaden är avslutningen på arbetet med kapitlet om Skogen på hösten i no. Nästa vecka startar vi med kapitlet, Värme, kyla och väder. Det blir förhoppningsvis några intressanta laborationer med värme och energi.

Barnboksveckan har innehållit både läsande, boklyssnande och författandet av en egen bilderbok.

matematik har vi repeterat subtraktion med växling som många hade besvär med. I matematik har vi veckoläxa från onsdag till fredag och då ska läxan vara träning på sånt som barnen kan, men som de behöver bli helt säkra på. Det kommer också att vara problemlösning och kluringar med . Veckans läxa hade multiplikationsträning och tre kluringar.

I so har vi sett det sista avsnittet av Geografens Testamente – Sverigeresan. Hur vi ska klara oss utan fler avsnitt får vi se. Nästa vecka fortsätter vi med geografin om Sverige och kartarbete.

Ha en bra helg allihop!

Vänligen Dan

Veckobrev inför vecka 46

Hej!

Den här veckan har vi börjat ha idrott i Valsta med bussåkande. Det har fungerat riktigt bra både med åkandet och idrotten och Karin har öst beröm över barnen.

Nästa vecka ska vi ha en liten skogspromenad på tisdag efter lunch uppe vid elljusspåret mot Valsta. Bra kläder efter dagens väder och skor som klarar en lättare skogspromenad är nödvändiga för att det ska bli kul. Barnen får ta med sig något varmt att dricka och något att äta till, en smörgås, en bulle eller något annat. Godis och läsk är inte tillåtet. Vi slutar som vanligt enligt schema. Tanken är att vi ska avsluta arbetet med kapitlet om Skogen på hösten i no under veckan som kommer.

engelskan arbetade barnen med prepositioner och har lyssnat på en storyline om three brothers that lives in a small farm.

svenskan har barnen tränat på ordföljd, prepositioner och jämfört med engelskan, de har även läst argumenterande texter. Barnen har tränat på att skriva meningar på rätt sätt.

I matematik har vi gjort diagnos 2 och de som inte hann med alla uppgifterna får lite tid på måndag för att göra klart.

I so tittade vi på ett jättespännande avsnitt av Sverigeresan idag och nu ser det riktigt illa ut för Holger och Mårtensen med tanke på att Grafen blev stulen av svartgeografen. Nästa vecka fortsätter vi med geografin om Sverige och kartarbete. Det sista avsnittet måste vi nog hinna titta på.

Nästa vecka är det barnboksveckan och 4a och 4b ska få göra egna bilderböcker. Barnen kommer få läsa böcker extra mycket och skriva bokrecensioner och träna på hur man kollar upp titel, författare, åren boken gavs ut och liknande. Hada har även valt ut en bok som barnen ska få lyssna på när hon har högläsning med de. Det ska bli kul.

Ha en bra helg allihop!

Vänligen Dan

Information kring Coronapandemin

Hej på er!

De som arbetar med bland annat skolskjuts har fått ett mail från Transdev/SL om att många elever åker SL buss utan biljett från Tingvalla till Tingvallaskolan. De vädjar till er vårdnadshavare att se till att era barn går till skolan. I och med Coronasituationen riskerar era barn att bli smittade i trängseln som ofta är på bussar. Många har dessutom inte någon giltig biljett och från och med vecka 45, från idag måndag, kommer SL att ha kontroller och ge böter på ca 1500 kr för icke betalande.

Det har också kommit ny information från förvaltningen om nya riktlinjer, se nedan.

Vi får fortsätta att hålla distans, tvätta händerna grundligt och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Vänliga hälsningar Dan