Veckobrev inför vecka 36

Hej!

Att ha sommarlov är toppen, men när skolan börjar igen så gäller det att växla över till skolarbete, orka stiga upp tidigare på morgnarna och inordna sig i skolans och klassens regler. Den här veckan har handlat mycket om att påminna barnen om att vänta på sin tur, komma ihåg att be om ordet och inte bara prata på. Det går bättre och bättre, men vi är inte framme än. Prata gärna med era barn om hur ni tänker om arbetsro och er förväntan på arbetet i klassrummet.

I tisdags var vi ut i skogen och letade kottar, blad och barr. Det var trevligt och barnen lär sig mer när de får ta på ”skogen”. Det blev lite livligt i klassrummet när några upptäckte att det hade följt med lite spindlar och insekter på kottarna. I onsdags hade vi simning och det tyckte alla var toppen. Men vad trött man blir av simning!

Nästa vecka ska vi börja förbereda för de elevledda utvecklingssamtalen som eleverna ska hålla för er. Vi ser helst att bara en vårdnadshavare kommer på grund av smittorisken. Jag kommer med mer detaljer om hur vi löser det praktiska kring samtalen för att så långt som möjligt minimera trängsel. Jag kommer att lägga ut tider och då är det viktigt att ni meddelar mig om det absolut inte fungerar.

Trevligt helg!  Dan

Veckobrev för vecka 35

Hej!

Veckan har varit toppen! Många av barnen saknade nog att gå till skolan under sommarlovet. Det glädjer oss att de känner sig trygga och har roligt i skolan. Jag har fått lära mig namn och nya elever och nu säger jag nästan aldrig fel. Den här veckan har barnen fått reda på vad för regler som gäller i skolan och tagit fram klassregler. Vi har arbetat med värdegrunden och haft samarbetsövningar.

Barnen har lärt sig om vad studieteknik är och hur man kan fokusera under lektionen. Vi har skrivit gemensamma punkter och diskuterat att alla arbetar olika.

Under svenska lektionerna har vi arbetat om, hur man hittar information i en text. Barnen har lärt sig vad innehåll, register, huvudtext och rubrik är. Barnen har fått repetition kring vokaler och hur man skriver korta och långa vokaler.

I matematiken har vi börjat med taluppfattning och gått igenom hur mycket siffror är värda i olika positioner. I no och so kommer vi att starta med Skogen som arbetsområde. Det kommer att bli någon promenad i skogen redan på tisdag.

Jag vill att barnen är med och skriver veckobrev, men det kan dröja nån vecka innan vi är igång.

Onsdag den 26/8 ska barnen simma och visa om de är simkunniga. Så de behöver ta med simkläder, handuk och tvål.

Trevligt helg!  Dan

Veckobrev för vecka 34 – Med skolstart och ett nytt spännande läsår framför oss.

Då var det dags igen efter ett sommarlov som troligen blev annorlunda på många sätt. Det har inte gått att resa som vanligt och det har funnits annat som inte gått att göra. Men vi hoppas att ni har haft det bra och är utvilade och pigga, för på måndag 17 augusti, kl. 10.00 börjar skolan. Eleverna samlas utanför skolan och följer efter läraren med skylten, 4B. Vi kommer att ha en skolstart utan föräldrar och skolan kommer att fungera som under våren med hänsyn till pandemin. Det innebär att vi bland annat stannar hemma om vi har förkylningssymptom, vi håller social distans i matköer och när det går och tvättar händerna ordentligt. Ni kan läsa mer om detta på kommunens hemsida om ni har funderingar. Lunch serveras som vanligt och skoldagen varar fram till 14.00 och vi kommer att använda den första dagen till att lära känna varandra och få koll på vårt nya klassrum. Det behövs namnskyltar på bänkar, lådor och i kapprummet.

På tisdagen kommer det att vara schemabrytande aktiviteter både inom och utomhus mellan kl. 8.10 och 14.00. Från onsdag och framåt kommer vi att följa schema med start kl. 8.10, med undantag för måndagar då vi börjar kl. 8.30.

Under läsåret kommer byggandet av den nya skolan att påverka trafiksituationen och tillgängligheten. Det kommer att bli trångt med parkering nära skolan och vi vill därför be er att låta barnen gå till skolan själva om det är möjligt. Jag bifogar rektors månadsbrev där det står mer om detta.

Jag som skriver det här heter Dan Larsen och är mentor för 4B. I juni slutade skolans sexor som jag jobbade med och det blev naturligt att starta med fyror nu i augusti. Jag kommer att ha matematik, no, so och bild i 4B och Hada Feysal som är mentor i 4A har svenska och engelska i klassen. Vi kommer att träffas under elevledda utvecklingssamtal onsdag 9/9 eller tisdag 15/9 och då får vi bekanta oss lite mer. Om det dyker upp några frågor eller det finns osäkerhet kring något så tveka inte att höra av er.

Vänliga hälsningar Dan

dan.larsen@edu.sigtuna.se

070 228 30 74